Digitalpro | misli na vreme™

Mobatime™ NTP serveri


*Klikom na naziv ili sliku proizvoda otvorićete PDF brošuru sa svim tehničkim detaljima.

Mrežni matični satovi

 

Mobatime DTS 4801


 

      DTS 4801

Interni oscilator :  XO


Tipična preciznost :  0.1 sec/dan (<1ppm) pri 20°C


Apsolutna preciznost :  10 ms sa DCF ili GPS antenom


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno DIN: 106 x 90 x 58 mm | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  NTP / SNTP / DCF / GPS / 4 alarm kontakta


Izlazi :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

Mobatime DTS 4802


 

      DTS 4802

Interni oscilator :  XO


Tipična preciznost :  0.1 sec/dan (<1ppm) pri 20°C


Apsolutna preciznost :  10 ms sa DCF ili GPS antenom


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno DIN: 106 x 90 x 58 mm | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  NTP / SNTP / DCF / GPS / 4 alarm kontakta


Izlazi :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

Mobatime DTS 4806


 

      DTS 4806

Interni oscilator :  XO


Tipična preciznost :  0.5 ms sa DCF ili GPS antenom  


Apsolutna preciznost :  ±0.1 sec/dan (<1ppm) pri 20°C ±5°C


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno DIN: 106 x 90 x 58 mm | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  NTP / SNTP / DCF / GPS / 4 alarm kontakta


Izlazi :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD


NTP vremenski serveri

 

Mobatime NTS


 

      NTS NTP Network time Server

Interni oscilator :  XO


Tipična preciznost NTP server :  ±2 ms


Apsolutna preciznost :  ±0.5 ms sa GPS antenom |  Zadržavanje ±0.1 sec /dan


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno: 200 x 85 x 44 mm | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  GPS / DCF


Izlazi :  NTP / DCF / PPS

 

Mobatime NTS-IT


 

      NTS-IT NTP Network time Server

Interni oscilator :  XO  |  sa Web interfejsom


Tipična preciznost NTP server :  ±2 ms


Apsolutna preciznost :  ±0.5 ms sa GPS antenom |  Zadržavanje ±0.1 sec /dan


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno: 200 x 85 x 44 mm | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  GPS / DCF


Izlazi :  NTP / DCF / PPS

 

Mobatime DTS 4128


 

      DTS 4128 NTP Time Server - Redundancy

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs sa GPS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±10 µs (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  DCF / GPS / Redundancy


Izlazi :  NTP / SNTP

 

Mobatime DTS 4132


 

      DTS 4132 Timeserver - Redundancy

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs sa GPS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±10 µs (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  DCF / GPS / NTP / Redundancy


Izlazi :  Impuls / MOBALine / NTP / SNTP / Serial / DCF

 

Mobatime DTS 4135


 

      DTS 4135 Timeserver - Redundancy

Interni oscilator :  OCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs sa GPS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±10 µs (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  DCF / GPS / NTP / Redundancy


Izlazi :  NTP / SNTP / Serial / DCF / IRIG-B / AFNOR / PULS / FREQUENCY

 

Mobatime DTS 4136


 

      DTS 4136 Timeserver - Redundancy

Interni oscilator :  OCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs sa GPS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±10 µs (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  DCF / GPS / NTP / Redundancy


Izlazi :  NTP / SNTP / Serial / DCF / IRIG-B / AFNOR / PULS / FREQUENCY

 

Mobatime DTS 4138


 

      DTS 4138 Timeserver - Redundancy

Interni oscilator :  TCXO (Opcija: OCXO)


Tipična preciznost :  ±100 µs sa GPS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±10 µs (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U | Stepen zaštite : IP 40


Ulazi :  DCF / GPS / NTP / Redundancy


Izlazi :  NTP / SNTP / Serial / DCF / IRIG-B / AFNOR / PULS / FREQUENCY


PTP vremenski serveri

Mobatime DTS 4138


 

      DTS 4160 GRANDMASTER IEEE-1588 PTP

Interni oscilator :  Rubidium / DOCXO / OCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs do ±30 ns sa GNSS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±1*10-7 do 3*10-9 /god (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U


Ulazi :  DCF / GNSS RF / E1 / 3x PTP / Redundancy


Izlazi :  16x LAN: PTP (IEEE 1588) / SyncE / NTP / SNTP / 8x Serial / 4x DCF / 4x IRIG-B / AFNOR / 4x E1 / 8x FREQUENCY

 

Mobatime DTS 4138


 

      DTS 4160 GRANDMASTER IEEE-1588 PTP

Interni oscilator :  Rubidium / DOCXO / OCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs do ±30 ns sa GNSS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±1*10-7 do 3*10-9 /god (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U


Ulazi :  DCF / GNSS RF / E1 / 3x PTP / Redundancy


Izlazi :  4x LAN: PTP (IEEE 1588) / SyncE / NTP / SNTP / 2x Serial / DCF / IRIG-B / AFNOR / E1 / 2x FREQUENCY

 

Mobatime DTS 4138


 

      DTS 4160i GRANDMASTER I IEEE-1588 PTP

Interni oscilator :  Rubidium / OCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs do ±30 ns sa GNSS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±1*10-7 do 3*10-9 /god (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U


Ulazi :  DCF / GNSS RF / E1 / 3x PTP / Redundancy


Izlazi :  4x LAN: PTP (IEEE 1588) / SyncE / NTP / SNTP / 2x Serial / DCF / IRIG-B / AFNOR / E1 / 2x FREQUENCY

 

Mobatime DTS 4138


 

      DTS 4150 GRANDMASTER

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  ±100 µs do ±30 ns sa GNSS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±1*10-7 do 3*10-9 /god (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U


Ulazi :  DCF / GNSS RF / NTP / SNTP / 3x PTP / Redundancy


Izlazi :  4x LAN: PTP (IEEE 1588) / SyncE / NTP / SNTP / DCF

 

Mobatime DTS 4138


 

      DTS 4148 GRANDMASTER

Interni oscilator :  OCXO


Tipična preciznost :  ±10 ms do ±µsa GNSS antenom  |  Redundancy: ±1 µs  


Apsolutna preciznost :  ±3*10-9 /god (detaljnije u brošuri)


Kućište :  rek: 19" 1U


Ulazi :  DCF / NTP / Redundancy


Izlazi :  2x LAN: PTP (IEEE 1588) / NTP / SNTP / Serial / DCF / IRIG-B / AFNOR