Digitalpro | misli na vreme™

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mobatime™ - NTP serveri

Klikom na naziv nekog od proizvoda bićete preusmereni na Englesku verziju sajta našeg partnera, čiji je distributer Digitalpro.

 


NTP Vremenski serveri

Molimo vas da izaberete jednu od sledećih proizvoda:


 

DTS 4128.timeserver

DTS 4128.timeserver

vrlo precizna referenca vremena u mrežama srednje veličine


 

 
DTS 4132.timeserver

DTS 4132.timeserver

Moćan vremenski server i mrežni matični sat za različitu primenu u LAN-baziranim i konvencionalnim vremenskim sistemima. Opremljen sa jedanom sporednom satnom linijom i više izlaza različitih signala kao dva LAN interfejsa.


 

 
DTS 4135.timeserver

DTS 4135.timeserver

Višenamjenski vremenski server u LAN i NTP-baziranim Distributed Time sistemima od MOBATIME


 

 
DTS 4136.timeserver

DTS 4136.timeserver

Vremenski server sa istim funkcijama kao DTS4235 ali sa OCXO kvarcnom bazom


 

 
DTS 4138.timeserver

DTS 4138.timeserver

Vrhunski vremenski server sa dva LAN interfejsa za sinhronizaciju dve različite mreže


 

 
DTS 4801.masterclock

DTS 4801.masterclock

Mrežni matični sat za različitu primenu u LAN-baziranim i konvencionalnim vremenskim sistemima. Opremljen sa jedanom sporednom satnom linijom i više izlaza različitih signala


 

 
DTS 4802.masterclock

DTS 4802.masterclock

Mrežni matični sat za različitu primenu u LAN-baziranim i konvencionalnim vremenskim sistemima. Opremljen sa dve sporedne satne linije i više izlaza različitih signala


 

 
Network Timeserver NTS

Network Timeserver NTS

Vremenski server za korišćenje u mrežnom okruženju


 
Master Time Center MTC

MTC

Kontrolni centar za višenamenske sistema za distribuciju vreme i nadzor frekvencije napona (za energetske sisteme)You are here:ProductsTimeservers

Timeservers

Please select one of the following products:

 

DTS 4128.timeserver

DTS 4128.timeserver

highly precise time reference in medium size networks

 

 
DTS 4132.timeserver

DTS 4132.timeserver

Powerful timeserver and network master clock for versatile applications in LAN-based and conventional time systems. Equipped with two slave clock lines

and many other output signals like two LAN interfaces.

 

 
DTS 4135.timeserver

DTS 4135.timeserver

The multipurpose time server in the LAN and NTP-based Distributed Time System by MOBATIME

 

 
DTS 4136.timeserver

DTS 4136.timeserver

The time server with the same functions as DTS 4235 but with OCXO quartz base.

 

 
DTS 4138.timeserver

DTS 4138.timeserver

The highend time server with two LAN interfaces for synchronisation in two diffrent networks.

 

 
DTS 4801.masterclock

DTS 4801.masterclock

Network master clock for versatile applications in LAN-based and conventional time systems. Equipped with one slave clock line and many other output signals.

 

 
DTS 4802.masterclock

DTS 4802.masterclock

Network master clock for versatile applications in LAN-based and conventional time systems. Equipped with two slave clock lines and other output signals.

 

 
Network Timeserver NTS

Network Timeserver NTS

Timeserver for use in network environments

 
Master Time Center MTC

MTC

Control Center for Multifunctional Time Distribution Systems and Mains Frequency Supervision