Digitalpro | misli na vreme™

wtd

WirelessTDWireless tehnologija
red-line-1

WTD (en. Wireless Time Distribution) ili bežična distribucija vremena omogućava istovremenu sinhronizaciju neograničenog broja sporednih analognih i digitalnih satova u jednom ili više objekata, i to bez upotrebe kablova.

WTD koristi frekvenciju 868 Mhz koja pripada slobodnom ISM opsegu (en. Industrial Scientific and Medical icon_popup_short_r). ISM opseg namenjen je za industrijske, naučne i medicinske svrhe saglasno Evropskom standardu ETS 300-220.


Princip rada
red-line-1

WTD-868-T predajnik eksterno se sinhronizue na dva načina:

 • DCF 77 time codom od MOBATIME matičnih satova (ETC, CTC, NMC i drugi sa DCF 77 izlazom) ili od radio prijemnika DCF 450, DCF 4500 ili GPS 4500
 • NTP (Multicast) - Network Time Protocol tj. protokol za sinhronizaciju satova kroz LAN/Ethernet mrežu

WTD-868-T predajnik emituje kodiranu radio poruku na frekvenciji 868 Mhz koju prima sporedni sat sa WTD mehanizmom ili WTD prijemnik za digitalne i analogne satove čiji ulaz podržava DCF 77 ili MOBALine.

Po prijemu signala satovi se sinhronizuju i podešavaju na tačno vreme.

Za proširenje radiusa pokrivenosti koriste se WTD repetitori. Radius emitovanja WDT predajnika i repetitora je 100... 200 m zavisno od strukture objekta.

WDT-repetitori

Napomena: Wireless WTD sistem može se jednostavno proširiti a jedna od opcija je sinhronizovano i precizno upravlja zvonima i sirenama!

Glavne prednosti
red-line-1

 • Pogodan za instalaciju u postojećim objektima - Nema kabliranja
 • Jednostavna instalacija - Nema ometanja ili prekidanja redovnog poslovanja
 • Instalacija u u više udaljenih objekata - Jer nisu potrebni kablovi
 • Redukuje potrebe održavanja - automatska promena vremena Leto/Zima
 • Jednostavna rekonfiguracija - Može se vršiti premeštanje uređaja nebrojano puta jer satovi nisu vezani kablom
 • Upravljanje On/Off udaljenim uređajima ili sistemima preko relea (rasveta, klima, grejanje...)
 • Uvek na vreme - Eksterna GPS ili Radio sinhronizacija...

Moguća primena
red-line-1

Kod svih javnih površina otvorenog i zatvorenog tipa: 

 • Administrativen/upravne zgrade
 • Proizvodni pogoni
 • Transport robe i putnika (Avionske, metro i železničke stanice)
 • Edukacione ustanove
 • Zdravstvene ustanove
 • Banke
 • Pošte
 • Rado i TV studiji...moser-baer-pp

 

 

Komercijalne brošure za WTD

Tehnička dokumentacija za WTD