Digitalpro | misli na vreme™

Bodet™ Matični satovi


*Klikom na naziv ili sliku proizvoda otvorićete PDF brošuru sa svim tehničkim detaljima.

Bodet Sigma H


  Picto-Afnor

      SIGMA H

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  0.1 sec/dan (<1ppm) i maks. 0.2 sec/dan pri 0°C do 40°C


Apsolutna preciznost :  50 ms sa ALS ili DCF antenom ili 2 ms sa GPS antenom


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno: 220 x 83 x 322 mm | Stepen zaštite : IP 41


Ulazi :  DCF / GPS / 1 spoljašnji ulaz / opcione kartice


Izlazi :  Impuls / IRIG / AFNOR / D1D2 / WTD / 1 rele za alarm

 

bodet Sigma H


  Picto-Afnor

      SIGMA P

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  0.1 sec/dan (<1ppm) i maks. 0.2 sec/dan pri 0°C do 40°C


Apsolutna preciznost :  50 ms sa ALS ili DCF antenom ili 2 ms sa GPS antenom


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno: 220 x 83 x 322 mm | Stepen zaštite : IP 41


Ulazi :  DCF / GPS / 1 spoljašnji ulaz / opcione kartice


Izlazi :  Impuls / IRIG / AFNOR / WTD / 3 prg. rele: (D1D2, alarm, kolo)

 

bodet Sigma H


 Picto-NTP

      SIGMA C

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  0.1 sec/dan (<1ppm) i maks. 0.2 sec/dan pri 0°C do 40°C


Apsolutna preciznost :  50 ms sa ALS ili DCF antenom ili 2 ms sa GPS antenom


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno: 220 x 83 x 322 mm | Stepen zaštite : IP 41


Ulazi :  NTP / DCF / GPS / 1 spoljašnji ulaz / opcione kartice


Izlazi :  NTP / WTD / 3 prg. rele: (D1D2, alarm, kolo)

 

bodet Sigma H  Picto-AfnorPicto-NTP

      SIGMA MOD

Interni oscilator :  TCXO


Tipična preciznost :  0.1 sec/dan (<1ppm) i maks. 0.2 sec/dan pri 0°C do 40°C


Apsolutna preciznost :  50 ms sa ALS ili DCF antenom ili 2 ms sa GPS antenom


Kućište :  rek: 19" 1U / zidno: 220 x 83 x 322 mm | Stepen zaštite : IP 41


Ulazi :  NTP / DCF / GPS / 1 spoljašnji ulaz / opcione kartice


Izlazi :  Impuls / IRIG B / AFNOR / NTP / WTD / 3 prg. rele: (D1D2, alarm, kolo)