Digitalpro | misli na vreme™

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Poslovna područja


Sistemi za distribuciju i prikazivanje tačnog vremena

 • Satni sistemi za prikazivanje tačnog vremena
  Analogni i digitalni (LED i LCD) satovi za kablovske ili bežične satne sisteme. Jednostrani i višestrani sistemski satovi (en. slave clock) za montažu na zid ili plafon u enterijeru ili eksterijeru. Otporni na udarce i vremenske uticaje (vlaga, voda, sunce...). Za aerodrome, železničke i metro sisteme, RTV stanice, bolnice, škole, proizvodne i poslovne zgrade, državnu upravu...

 • Sistemi za distribuciju tačnog vremena


  Bežični i Kablovki standardi za distribuciju vremenskog koda: NTP, TOE, WTD (en. Wireless Time Distribution), IMPULS, MOBALine, DCF-77, AFNOR... Centralizovani satni sistemi pomažu u disciplini zaposlenih i povećavaju produktivnost. Instaliraju se javni objektima, velikim industrijskim i administrativnim sistemima
 • Javni satovi
  Javni satoviinstalaciju se na javnim površinama širom gradova. Uobičajeno je da instalaciju finansiraju: opštine, kompanije,dobrotvori ili sponzori. Mongu biti jednostrani i višestrani za montažu na stub, plafon i zid. Imaju ugrađeno noćno svetlo koje osvetljava brojčanik sa Rimskim ili Arapskim brojevima...
 • Fasadni satovi (crkveni i toranjski)
  Analogni satovi prečnika 25... 700 cm za montažu na zid ili u zid sa sa ili bez zaštitnog stakla. Jednostrani i višestrani sa opcionim osvetljenjem brojčanika opciono pozlaćenog 24 kart zlatom. Digitalni LED satovi sa formata HH:MM ili HH:MM:SS sa brojevima u crvenoj, žutoj ili zelenoj boji visine 10... 50 cm
 • Cvetni satovi
  Ukrasni satovi za zelene i parkovske površine.
 • Arhitektonski satovi
  Specijalno izrađeni analogni ili digitalni satoviza po nacrtu arhitekte ili zahtevu investitora. Ovakvi satovi predstavljaju jedinstvene primerke ili serije satova za železničke satnesisteme,staklene fasade nebodera, crkve, stubove ili satne sisteme privatnih bompanija. 

Digital Signage - Info displeji

 • Scala DIgital Signage
  Softversko End-to-End rešenje za dizajn i editovanje, upravljanje, distribuciju i prikazivanje SD i/ili HD audio-video i grafičkog sadržaja putem Ethernet-a ili Internet-a na udaljenim TFT-LCD monitorima, POS ili KIOSK terminalima sa ili bez Touch Screen. Primenjuje se u trgovačkim lancima, bankama, bolnicama, fakultetima, sistemima za prevoz putnika... za prikazivanje propagandnih poruka, informacija i programa uživo. Na aerodromima, železnici, metrou za informacije o polascima i dolascima itd.

 • Displeji velikih dijagonala
  Video SD ili HD (LCD / TFT / Plazma) displeji velkih dijagonala sa integrisanim PC-em. Mogućnost povezivanja u polja različitih veličina i oblika. Ovakvidispleji pogodni su za aerodrome, železničke stanice, autosalone...

 • Alfanumerički LED i LCD displeji
  Displeji izrađeni od dioda ili displeja sa tečnim kristalom za prikazivanje grafike, teksta odnosno brojeva

 • Video zidovi
  Velike video površine sastavljene od manjih ekrana.

 • Sportske table
  Table za prikazivanje rezultata takmičenja, spiskovi igrača... za različite sportove.

 • Razglasni sistemi
  Distribucija zvuka (muzike i glasa) zajavne objekte: hotele, trgovine; autobuske, žezetničke i metro stanice...

 • Konferencijski sistemi
  Sistemi za ozvučenje konferencijskih sala. Distribucija audio signala od mikrofona do snimača ili razdelene reglete. Žičani i bežični sistemi za simultarno prevođenje.


Sistemi za kontrolu pristupa i kontrolu radnog vremena

 • Kontrola prisupa
  Sistem omogućava selekciju i autorizaciju prisupa. Autorizacija se vrši karicom: RFID ili čip karticom, šifrom, biometriski "otisak prsta" ili kombinovano. Može se integri sa sistemom za evidentranje radnog vremena.
 • Evidencija radnog vremena
  Siatem je predviđen da vrši zapis o vremenu povedenom na radnom mestu. Sistem beleži svaku promenu i pravi liste tako da se obračun zarada pojednosavljuje a postoji i nepobitni materijalni dokaz. Može se integri sa sistemom za kontrolu pristupa.

Video nadzor i Alarmni sistemi

 • Video nadzor
  Sistem predviđen za 24h video/audio posmatranje i arhiviranje. Sistemi je dostupan u klasičnoj varijanti ili sa IP kamerama.
 • Protiv-požarni sistemi
  Namenjeni da ručno ili automatski aktiviraju i pošalju obaveštenje, vizuelno i zvučno, signaliziraju promenu stanja vazduha (dim, toplota, gasovi...). Sistem može automatski obavestiti službu za hitne intervencije i time smanjiti eventualnu štetu. Atomatskim oglašavanjem sirene vrši se pravovremena evakuacija objekta.
 • Protiv-provalni sistemi
  Pasivno vrši zaštitu objekta a o bilo kakvoj promeni oglašava se sirenom ili se poziva službu obezbeđenja ili policija.