Digitalpro | misli na vreme™

Mobatime™ Analogni satovi


Analogni unutrašnji satovi

*Klikom na naziv ili sliku proizvoda otvorićete PDF brošuru sa svim tehničkim detaljima.

 

 
Mobatime FLEX       FLEX

Brojčanici Ø cm :  25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80


Optimalna vidljivost m :  20-25 / 25-30 / 35-45 / 45-50 / 55-65 / 75-85


Indeks zaštite : IP 30 (opcija: IP 55 protiv-parno)


Kućište :  Aluminijum ili nerđajući čelik / Mineralno (opcija: otporno na loptu / akrilno staklo)


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

Mobatime FLEX QUAD       FLEX QUAD

Brojčanici Ø cm :  30 / 40


Optimalna vidljivost m :  25-30 / 35-45


Indeks zaštite : IP 30


Kućište :  Aluminijum / Mineralno staklo


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Quartz

 

 

Mobatime FLEX IN       FLEX IN

Brojčanici Ø cm :  30 / 40


Optimalna vidljivost m :  25-30 / 35-45


Indeks zaštite : IP 30


Kućište :  Aluminijum ili nerđajući čelik / Mineralno ili akrilno staklo


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP

 

Mobatime TREND       TREND

Brojčanici Ø cm :  30 / 40


Optimalna vidljivost m :  25-30 / 35-45


Indeks zaštite : IP 40


Kućište :  Aluminijum ili ABS plastika / Mineralno staklo


Sinhronizacija :  MOBALine / NTP

 

Mobatime ECO       ECO

Brojčanici Ø cm :  25 / 30 / 40


Optimalna vidljivost m :  20-25 / 25-30 / 35-45Indeks zaštite : IP 30 


Kućište :  ABS plastika / Akrilno staklo


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / DCF / Quartz / WTD

 

Mobatime MODERNA       MODERNA

Brojčanici Ø cm :  30 / 40


Optimalna vidljivost m :  25-30 / 35-45Indeks zaštite : IP 30 


Kućište :  Čelik / Akrilno staklo


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Quartz

 

Mobatime SLH-OP       SLH-OP

Brojčanici Ø cm :  25


Optimalna vidljivost m :  20-25


Indeks zaštite : IP 54


Kućište :  Nerđajući čelik / Mineralno staklo


Sinhronizacija :  Bipolarni impuls / MOBALine / NTP

 

Mobatime SLH-OPD       SLH-OPD

Brojčanici Ø cm :  25  |  Displej cm :  6 


Optimalna vidljivost m :  20-25


Indeks zaštite : IP 54


Kućište :  Nerđajući čelik / Mineralno staklo


Sinhronizacija :  Bipolarni impuls / MOBALine / NTP


Analogni spoljašnji satovi

*Klikom na naziv ili sliku proizvoda otvorićete PDF brošuru sa svim tehničkim detaljima.

 
Mobatime METROLINE       METROLINE

Brojčanici Ø cm :  50 / 60 / 80


Optimalna vidljivost m :  55-60 / 65-70 / 85-90


Indeks zaštite : IP 54 (opcija: IP 55)


Kućište :  Aluminijum / Akrilno konveksno staklo


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

Mobatime PROFILINE       PROFILINE

Brojčanici Ø cm :  50 / 60 / 80


Optimalna vidljivost m :  55-60 / 65-70 / 85-90


Indeks zaštite : IP 54


Kućište :  Aluminijum / Mineralno staklo (opcija: otporno na loptu / polikarbonat)


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

Mobatime PROFILINE QUAD       PROFILINE QUAD

Brojčanici Ø cm :  40 / 50 / 60 / 80


Optimalna vidljivost m :  45-50 / 55-60 / 65-70 / 85-90


Indeks zaštite : IP 54


Kućište :  Aluminijum / Mineralno staklo (opcija: otporno na loptu / polikarbonat)


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

Metroline PROFILINE 4-SIDE       PROFILINE 4-SIDE

Brojčanici Ø cm :  60 / 80


Optimalna vidljivost m :  65-70 / 85-90


Indeks zaštite : IP 54


Kućište :  Aluminijum / Mineralno staklo (opcija: otporno na loptu / polikarbonat)


Sinhronizacija :  Impuls / MOBALine / NTP / Serial / AFNOR / DCF / GPS / Quartz / WTD

 

FLEX OUTDOOR       FLEX OUTDOOR

Brojčanici Ø cm :  40


Optimalna vidljivost m :  35-50


Indeks zaštite : IP 65


Kućište :  Metalno / Mineralno staklo


Sinhronizacija :  MOBALine / NTP